Esence působí na tyto pocity

STRACH    ŽÍT NAPLNO   OSAMĚLOST   NEJISTOTA   SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ   ŽÍT A NECHAT ŽÍT   ZUSTAT SÁM SEBOU

Rozpis esencí

Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří skrýváte problémy
Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy a strachy, jste nervozní
Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním
Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
Cerato - Rožec - hledáte rady a potvrzování svého úsudku u druhých
Cherry Plum - Slíva třešňová - strach ze ztráty sebekontroly, stav hlubokého zoufalství
Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neschopnost poučit se z chyb 
Chicory - Čekanka -  máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
Crab Apple - Plané jablko - máte pocit méněcennosti, stydíte se za svůj vzhled
Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, sklíčenost, poraženectví

Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání , zoufalství, deprese

Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, soustředěnost na sebe 
Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, 
Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky...
Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii
Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně
Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
Pine - Borovice lesní - máte naustálé výčitky svědomí a pocity viny
Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obvami a starostí o druhé
Rock Rose - Devaterník penízkovitý - panika, hluboké silné strachy a pocit bezmoci a beznaděje

Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, sebezapření

Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností
Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok
Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
Vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období , ochrana před vnějšími změnami

Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní
White Chestnut - Bílý kaštan - nechtěné  myšlenky, samomluva

Wild -Rose Planá šípková růže - jste apatiční, pociťujete rezignaci, vnitřně jste kapitulovali
Willow -Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť osudu"  

 


 

All Rights Reserved 
 

Kontakt

Konzultace a prodej esencí Brno 605 267 552 jirinaertlova@seznam.cz